Antenne for DAB+ og FM modtagelse

Ingen radiomodtager vil fungere uden et tilstrækkeligt antennesignal.

 

 • Et for lavt FM antennesignal vil betyde en støjfyldt modtagelse. Afhængigt at signalet styrke vil der være mere eller mindre sus. Selv ved et svagt FM signal, vil det være muligt at høre udsendelsen i baggrunden.
   
 • Et for lavt DAB eller DAB+ antenne signal vil forvrænge lyden.
  Hvis antennesignalet næsten ikke eksisterer vil der modtages en pludrende lyd, eller programmet vil slet ikke kunne modtages.

 

Hvis kvaliten af et modtaget antennesignal er for ringe, vil en DAB+ modtager ikke kunne genkende det og derfor ikke finde et eller flere programmer, når der scannes efter programmer.

 


Hvis der ikke er et tilstrækkeligt antennesignal i luften, er den eneste løsning at tilslutte en bedre antenne.

 

Problemer med signalkvalitet skyldes oftest:

 • Der er langt til radio sendemasten.
   
 • Høje bygninger, træer eller andre forhindringer er placeret mellem radio sendemasten og modtageantennen.
   
 • Modtageren er placeret i kælder plan eller i en betonbygning.

 

Der findes mange forskellige antenner til modtagelse af FM og DAB+, både til indendørs og udendørs brug.
Et eksempel på en god antenne er den kombinerede FM & DAB+ antenne, der ses på billedet til højre.

 

FM signaler sendes vandret i Danmark hvorimod DAB/DAB+ signaler sendes lodret. Derfor skal modtage antennerne placeres tilsvarende.

Den viste, kombinerede FM & DAB+ antenne, har to dipoler, en til FM og en til DAB. Dette er en god løsning da antennen således både er optimal til samtidig FM og DAB+ modtagelse, selv om det blot er en enkelt antenne.

Endnu mere vigtigt er det dog at de to dipoler hver især, har den rigtige længde. Længden på en dipol bestemmer hvilken frekvens den modtager optimalt. Denne antenne kan således modtage to forskellige frekvensbånd optimalt, FM og DAB+.

Hvis det kun ønskes at modtage enten DAB+ eller FM, kan man nøjes med en enkelt polariseret antenne.  

Den viste antenne har et element til FM modtagelse og et element til DAB+ modtagelse. En antenne med et enkelt element kan modtage fra alle retninger.

I områder med ekstremt ringe dækning, kan det være nødvendigt med en større antenne, med flere elementer. En sådan antenne skal pege direkte mod den radiosender man ønsker at modtage fra, da den er retningsbestemt.

 


FM og DAB+ modtagere med indbyggede antenner
Mange FM & DAB+ modtagere har en indbygget antenne, der er tilstrækkelig i de fleste tilfælde. Mange modtagere medleveres en lille antenne i form af en kort ledning. Som beskrevet er det længden på dipolen der bestemmer hvilken frekvens antennen er optimeret til at modtage. Da ledningen her udgør en dipol, er det således længden på ledningen der afgør om den er optimal for FM eller DAB+ modtagelse. Den medfølgende ledning er således ikke optimal for modtagelse af DAB+, da den er tiltænkt både til FM og DAB+ modtagelse.

Hvis det alene ønskes at modtage DAB+ med receiveren, vil en afkortning af antenneledningen optimere modtagelsen. En længde på 35-40cm er optimal for modtagelse af DAB+ i Danmark.

Hvis der ikke modtages et tilsltrækkeligt antennesignal med en indbygget eller ekstern trådantenne, kan det måske hjælpe at flytte modtagere lidt. Måske kan 10 - 50cm være det der afgør om der modtages et signal eller ej.