Set Top Boks controller til Beo4, RMB4

Fjernbetjen også non-Bang & Olufsen apparater med en modificeret Bang & Olufsen fjernbetjening.

 

En Bang & Olufsen Beo4 fjernbetjening kan betjene apparater som fladskærms TV, Apple TV, TV-bokse eller andet, når den er blevet modificeret med en OneRemote RMB4 converter.

 

 

 

Hvis et Bang & Olufsen TV ikke er udstyret med en SetTopBox controller, eller har en, der ikke supporterer et bestemt apparat, kan en RMB4 være løsningen.   Hvis et Bang & Olufsen TV er blevet udskiftet til et TV af et andet fabrikat, eksempelvis Samsung eller LG, og der fortsat ønskes simpel og intuitiv fjernbetjening, kan en RMB4 være løsningen.

 

 

 


RMB4 Løsninger til brug med ikke-Bang & Olufsen apparater


 

Illustrationen til højre viser en Bang & Olufsen Beo4 fjernbetjening, der er modificeret med en OneRemote RMB4 converter.

Her er Beo4 fjernbetjeningen modificeret med RMB4 typen 35104401 der gør den i stand til at betjene en Samsung fladskærm.

 

Dette eksempel inkluderer flere Bang & Olufsen produkter, men vil også fungere med TV'et alene.

 

I dette eksempel indgår følgende apparater:
 

 1. Bang & Olufsen Beo4 fjernbetjening, modificeret med en OneRemote RMB4 converter til Samsung TV.
   
 2. Bang & Olufsen radio med tilsluttede højttalere.
   
 3. Samsung TV.
   
 4. Apple TV.
 

Vælg på modificeret Beo4 fjernbetjening:


Samsung TV'et tænder, Bang & Olufsen radioen tænder, Bang & Olufsen højttalerne tænder og spiller lyd fra TV'et.
Samsung TV'et kan nu fjernbetjenes med den modificerede Beo4. Alle TV'ets funktioner kan fjernbetjenes.
 

Samsung TV'et skifter til den indgang, hvor Apple TV er tilsluttet. Herefter skifter Beo4 til at fjernbetjene Apple TV.
 

Bang & Olufsen radioen tænder eller skifter til afspilning af FM radio.

 

 

 

 

 


RMB4 Løsninger til brug med Bang & Olufsen apparater


Illustrationen til højre viser en Bang & Olufsen Beo4 fjernbetjening, der er modificeret med en OneRemote RMB4 converter.

Beo4 fjernbetjeningen er modificeret med RMB4 typen 35104347 der gør den i stand til at fjernbetjene en TV-boks, til modtagelse af Internet TV med en Cisco modtager. Cisco modtageren benyttes eksempelvis af Yousee.

 

Dette eksempel inkluderer et Bang & Olufsen TV, tilsluttet en TV-boks til modtagelse af Internet TV kanaler.

 

I dette eksempel indgår følgende apparater:
 

 1. Bang & Olufsen Beo4 fjernbetjening, modificeret med en OneRemote RMB4 converter til Cisco TV-boks.
   
 2. Yousee TV-boks.
 

Vælg på modificeret Beo4 fjernbetjening:


Bang & Olufsen TV'et tænder og skifter straks til den indgang, hvor Cisco TV-boksen er tilsluttet. Som regel en HDMI indgang og på ældre TV en Scart- eller DVI indgang.

 

Herefter skifter den modificerede Beo4 fjernbetjening til at sende betjeningskoder direkte til TV-boksen. TV-boksen kan betjenes fuldt ud, med alle funktioner og menuer, præcis som TV-boksens originale fjernbetjening.

 

Volume knapperne sender koder til Bang & Olufsen TV'et, og lyden kan reguleres, også når TV-boksen er valgt.

 

 

 

 


RMB4 funktion


En OneRemote RMB4 converter er et controllermodul til montering i en Bang & Olufsen Beo4 fjernbetjening. Controlleren overvåger, hvilke taster der trykkes, og holder herved styr på, hvilken kilde der er tændt og bliver betjent i øjeblikket.

 

En RMB4 modificeret Beo4, beregnet for styring af et non-B&O TV, vil forholde sig passivt, indtil der trykkes på TV-tasten. Når det sker, vil den ‘overtage’ Beo4 og ændre på de IR-koder, som sendes fra Beo4. Efter et nøje planlagt layout vil nogle af tasterne få nye funktioner og sende koder direkte til TV’et.

Straks, efter der er trykket på TV tasten, vil der blive sendt en "tænd kommando" til non-B&O TV’et, som derved tænder. Herefter virker ciffer-tasterne, Menu, Text og kildevalg direkte til betjening af non-B&O TV’et.

Ligeledes er der dedikerede og direkte taster for Guide/EPG, programstep og back, hvorved en unik og let betjening af TV'et opnås.

 

 

 


RMB4 Options


De fleste RMB4 convertere kan sættes op til at fungere forskelligt i bestemte situationer. Der kan sættes såkaldte options, der let indtastes direkte på den modificerede Beo4.

Et eksempel på en option kan være i forbindelse med en RMB4 converter til betjening af et non-B&O TV. Hvis der er en B&O radio i rummet, og man har forbundet lydudgangen fra TV’et til radioens AUX indgang, kan TV-lyden afspilles på B&O højttalerne, og en væsentlig lydforbedring kan opnås.

 

Med en simpel option er det muligt for den RMB4 modificerede Beo4 at bringes til at fungere således:

 • Tryk på TV tænder samtidigt for non-B&O TV’et og B&O radioen, der har AUX indgangen åben. AUX indgangen er tilsluttet TV’ets lydudgang, så der er straks TV lyd i højttalerne.

 • Ciffertaster, Piletaster, Menu, Text og Back kommandoer betjener nu direkte non-B&O TV’et. Ligeså er der dedikerede og direkte taster for blandt andet Guide/EPG, programstep og back.

 • Volume og Mute betjener IKKE non-B&O TV’et, når denne option er sat, men regulerer alene lyden direkte på B&O radioen.

 • Standby tasten slukker samtidigt både for non-B&O TV’et og B&O radioen.

 

RMB4 convertere er meget forskellige, alt efter hvilke apparater, de skal betjene, og opstillinger, de kan indgå i. Derfor er det også meget forskelligt ,hvilke options der er tilgængelige for de enkelte typer. Se tilslutningsvejledningerne for de enkelte RMB4 convertere. Vejledninger findes sammen med brugervejledninger ved den enkelte type i denne web-shop.

 

 

 


RMB4 installation


En RMB4 converter er et elektronisk modul beregnet for montering inde i en Beo4 fjernbetjening. Den leveres med udførlig monteringsvejledning med tydelig billedillustration.

En RMB4 converter kan monteres i alle versioner af Beo4. RMB4 converteren tilpasser sig automatisk til den model, som den er monteret i.

 

Montering kræver lodning på små SMD komponenter, og der kræves derfor gode loddekvalifikationer for at kunne installere en RMB4 converter. OneRemote yder 24 mdr garanti på selve RMB4 converter modulet, men yder ingen garanti i forbindelse med fejlinstallation.

 

Installation af RMB4 converter i en Beo4 kan ske på flere måder:

 • Med tilstrækkelige loddekvalifikationer kan man selv montere en RMB4 converter.
 • En lokal elektronik reparatør kan foretage installationen.
 • Den eksisterende Beo4 kan sendes til OneRemote for montering.
 • OneRemote sælger også både renoverede og nye Beo4 fjernbetjeninger, med monterede RMB4 convertere.